Met welk doel bezoekt u de website van DSB?

  • USD / SRD : 7.280
  • EUR / SRD : 7.800

Deze koersen zijn indicatief en zijn te gebruiken voor de verkoop van betreffende vreemde valuta.

  • USD / SRD : 7.430
  • EUR / SRD : 7.960

Deze koersen zijn indicatief en zijn te gebruiken voor de verkoop van betreffende vreemde valuta.

  • EURO / USD BUY: 1.0557
  • EURO / USD SELL: 1.0879

Deze koersen zijn indicatief en zijn te gebruiken bij girale omzettingen tot USD 2.500 of EUR 2.500. Bij contante omzettingen (aan de kas) tot USD 2.500 of EUR 2.500 wordt gebruik gemaakt van de aan- en verkoopkoersen van de betreffende valutasoort. Voor koersen bij omzettingen groter of gelijk aan EUR 2.500 of USD 2.500 gelieve contact te maken met de Treasury Department.

Current Account

0 - 500.000

0.450%

Current Account

500.000 - 1.000.000

0.475%

Current Account

> 1.000.000

0.500%
Saving Account 5.750%

Term Deposits
1 week 8.500%
2 weeks 8.600%
3 weeks 8.700%
1 month 8.800%
3 months 9.000%
6 months 10.000%
9 months 11.000%
1 year 12.000%
2 years 12.500%
3 years 13.000%
4 years 13.500%
5 years 14.000%
6 years 15.000%
7 years 16.000%

Tarieven zijn indicatief en per annum. Voor exacte quoteringen gelieve contact te maken met de Treasury Department.

Current Account

0 - 5.000

n.a.

Current Account

5.000 - 250.000

0.150%

Current Account

250.000 - 500.000

0.200%

Current Account

> 500.000

0.250%
Saving Account 0.500%

Term Deposits
1 week n.a.
2 weeks n.a.
1 month 0.600%
3 months 1.100%
6 months 1.600%
9 months 2.100%
1 year 2.600%
2 years 3.100%
3 years 3.600%
4 years 4.100%
5 years 4.600%

Tarieven zijn indicatief en per annum. Voor exacte quoteringen gelieve contact te maken met de Treasury Department.

Current Account

0 - 7.500

n.a.

Current Account

> 7.500

0.040%
Saving Account 0.055%

Term Deposits
1 week n.a.
2 weeks n.a.
1 month 0.075%
3 months 0.200%
6 months 0.300%
9 months n.a.
1 year 0.500%
2 years n.a.
3 years n.a.
4 years n.a
5 years n.a.

Tarieven zijn indicatief en per annum. Voor exacte quoteringen gelieve contact te maken met de Treasury Department.